สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปนครสวรรค์
 • กัลยรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กุ้งแม่น้ำ,กุ้งฝอย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัลยรัตน์ กลิ่นศรี
 • กัลยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0911488628
 • อีเมล์
 • kanyarat_kirtsree@hotmail.com