สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0603556002251
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวแม่ทิพย์
 • ํธนกรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ํธนกรณ์ สุขใจ
 • ํธนกรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 056217575
 • เบอร์มือถือ
 • 0826949524
 • อีเมล์
 • er.pagon@hotmail.com