สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • T-SON FARM
  • ศุภณัฐ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ฟาร์มเห็ดโคนน้อยครบวงจร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคเหนือ
  • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย ศุภณัฐ อินต๊ะผัด
  • ศุภณัฐ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 0857182484
  • อีเมล์
  • supanut.intapad@gmail.com