สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Mr.NES (มิสเตอร์เนส) / น้องเล็ก (น้องเล็กขนมไทยบางขนุน)
 • จิระพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร / OTOP
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0843055568
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จิระพงศ์ เกิดขวัญ
 • จิระพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0937367023
 • อีเมล์
 • jirapong8924@gmail.com