สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เขมฟลอริส
 • เขมพิทักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดอกไม้ประดิษฐ์และของตกแต่งบ้าน/ เสื้อผ้าและเครื่องประดับชุดไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เขมพิทักษ์ ห่วงถึง
 • เขมพิทักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055-633151
 • เบอร์มือถือ
 • 0882788904
 • อีเมล์
 • kemxsee@hotmail.com