สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100011292
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวแต๋นน้ำแตงโม กันตพัฒน์
 • กันตพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กันตพัฒน์ วัฒนพันธ์
 • กันตพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-5556010
 • อีเมล์
 • Biz_Club_lamphun@hotmail.com