สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อนุชิตตัดเย็บสำเร็จรูป
 • อนุชิต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-4031054
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนุชิต เหมืองอุ่น
 • อนุชิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-4302905
 • เบอร์มือถือ
 • 081-4031054
 • อีเมล์
 • anuchittailor@hotmail.com