สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์ "ข้าวคุณแม่"
 • ประธาน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์ สินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • bioagricert
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประธาน ศรีสุโน
 • ประธาน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0985965424
 • อีเมล์
 • khaokhunmae@gmail.com