สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3640600564915
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไส้กรอกอีสานตราสุวัฒน์
 • สุวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไส้กรอกสุโข่ทัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุวัฒน์ มาคำ
 • สุวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 08-1916-3459
 • เบอร์มือถือ
 • 08-1351-5241
 • อีเมล์
 • suwat.makh@gmail.com