สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนเรือนพระจันทร์
 • ฆรินทุ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำตาลปั้น อมยิ้ม Lollipop +ข้าวหมาก ข้าวเหนียวมูน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0813020342
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ฆรินทุ์ กองค้า
 • ฆรินทุ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0813020342
 • เบอร์มือถือ
 • 0813020342
 • อีเมล์
 • lunarcot@hotmail.com