สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0911550330014
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง
 • ยุภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแกงใต้ น้ำบูดูข้าวยำ น้ำยำบูดูสำเร็จรูป แกงไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP, อ.ย., ฮาลาล, มผช. , GMP codex
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ยุภา ชัวชมเกตุ
 • ยุภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074783058
 • เบอร์มือถือ
 • 0960536397
 • อีเมล์
 • samphaotong.satun@gmail.com