สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3849900015255
 • ชื่อธุรกิจ
 • เลิศรส
 • ภูริเมธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แผ่นแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเพื่อบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูริเมธ ธีรนันทิศ
 • ภูริเมธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0875953221
 • อีเมล์
 • da_enzo@hotmail.com