สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อาหารเครื่องดื่ม
 • ธนยศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ชา กาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044111731
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บุรีรัมย์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนยศ เภตรารัตน์
 • ธนยศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044111731
 • เบอร์มือถือ
 • 0995093277
 • อีเมล์
 • eurasia124@gmail.com