สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร ตรา วชิรญาณ์
 • วชิรญาณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น้ำพริก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วชิรญาณ์ สุนทร
 • วชิรญาณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0910679475
 • อีเมล์
 • wachirayathaicuisine@gmail.com