สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มิสเตอร์พิชซ่า เฟรช
 • นพรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของกิน (พิชซ่า)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นพรัตน์ สุขรัตน์วีระ
 • นพรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034 878580
 • เบอร์มือถือ
 • 096 8812089
 • อีเมล์
 • sssnopparat@gmail.com