สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • By Pawana
 • ภาวนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าเช็ดมือ/ชุดนอนเด็ก/เครื่องครัวไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภาวนา รักษาพล
 • ภาวนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0924645624
 • เบอร์มือถือ
 • 0924645624
 • อีเมล์
 • earnearn8815@gmail.com