สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ต.ตี๋ (พรเจริญ)
 • กิตติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กะปิผง กะปิสด น้ำปลากะปิ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติ พรเจริญ
 • กิตติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0992352395
 • เบอร์มือถือ
 • 0992352395
 • อีเมล์
 • Kitti9226@gmail.com