สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3860300314911
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปลายศิลป์
 • ชนินทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต-จำหน่ายเสื้อบาติก ผ้าชิ้นมัดย้อม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ชุมพร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนินทร์ สิทธิบูรณ์
 • ชนินทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0860189155
 • อีเมล์
 • aood_indy@hotmail.com