สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Chim Melon
 • ชยพัทธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Japanese Melon
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP พืช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร
 • ชยพัทธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0822803907
 • เบอร์มือถือ
 • 0818398022
 • อีเมล์
 • eedseksan@gmail.com