สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนบ้านซับมะกรูด
 • สุชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟและอาหารเสริม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • กรมวิชาการเกษตร (คิว)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุชัย สุกฤตา
 • สุชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894932777
 • เบอร์มือถือ
 • 0800623063
 • อีเมล์
 • suchai2015@gmail.com