สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ส้มสปา
 • ศรีโสภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สปา นวดแผนไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศรีโสภา ปีบ้านใหม่
 • ศรีโสภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084 8068342
 • อีเมล์
 • lp_ops@moc.go.th