สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0905558004080
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจก.นาวิสพลัส
 • นราพงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., Halal, ISO
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นราพงค์ ชมภูธัญ
 • นราพงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0624155969
 • เบอร์มือถือ
 • 0955959395
 • อีเมล์
 • naraphongc@gmail.com