สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0423557000499
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ทู พี เอ็นจิเนียริ่ง
 • คมสัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คมสัน พงศ์สุนนท์
 • คมสัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816229693
 • เบอร์มือถือ
 • 0816229693
 • อีเมล์
 • k2p2522@gmail.com