สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0527314601890
 • ชื่อธุรกิจ
 • เรือนแพคารโอเกะ
 • ชิงชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการฟังเพลงและร้องเพลงโคยคาราโอเกะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชิงชัย เหมจินดา
 • ชิงชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081 4241471
 • อีเมล์
 • chang_nurat@hotmail.com