สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
 • สมศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผลิตจากใบบัว กาบกล้วย กระดาษ ผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมศักดิ์ หงษ์วิเศษ
 • สมศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054 284881
 • เบอร์มือถือ
 • 0818468938
 • อีเมล์
 • shongwises@gmail.com