สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0523558000191
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอลเคมีภัณฑ์
 • พอ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำยาล้างรถ และน้ำยาทำความสะอาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พอ เผือกศรี
 • พอ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054 010621
 • เบอร์มือถือ
 • 061 9824466
 • อีเมล์
 • paul_dee555@hotmail.com