สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ภากร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครือข่าย ทีโอที
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภากร เชื้อหงษ์ทอง
 • ภากร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089 3008742
 • อีเมล์
 • Ting.pokome@gmail.com