สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • BURI PARA
 • ชัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนยางพารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บุรีรัมย์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชัญญา เกียรตินิรชรา
 • ชัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044625201
 • เบอร์มือถือ
 • 0865845885
 • อีเมล์
 • pompom25162516@gmail.com