สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3660100996506
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน O.P. เอกอ้าย
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่มสมุนไพรผสมหญ้าหวานและชาหญ้าหวาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมพงษ์ อินทรักษา
 • สมพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085-7334796 , 086-4465862
 • อีเมล์
 • sompong0857334796@gmail.com