สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพทรายมูล
 • รังสรรค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ต้นไม้ , พันธุ์ไม้ , เห็ด , ปุ๋ยหมัก ,น้ำชีวภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • นครนายก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รังสรรค์ ผดุงธรรม
 • รังสรรค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0871741117
 • อีเมล์
 • chaipadungtham@gmail.com