สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านลูกโป่ง
 • จารุณีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกโป่งแฟนซี ลูกโป่งอัดแก็สฮีเลี่ยม ซุ้มลูกโป่ง กำแพงลูกโป่ง เสาลูกโป่ง ตกแต่งสถานที่ด้วยลูกโป่งฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อำนาจเจริญ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จารุณีย์ รักชาติ
 • จารุณีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0866499582
 • อีเมล์
 • rakchat_daw@hotmail.com