สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1840200141571
 • ชื่อธุรกิจ
 • พริมา PRIMA
 • ณัฎฐ์วรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. เลขที่จดแจ้ง
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฎฐ์วรัตน์ รัชโภคาภิรมย์
 • ณัฎฐ์วรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0874181154
 • อีเมล์
 • namo188@hotmail.com