สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟลอริช กรีน ฟาร์ม
 • เชาว์รัต 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สบู่ เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เชาว์รัต ทิมยองใย
 • เชาว์รัต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896799426
 • เบอร์มือถือ
 • 0896799426
 • อีเมล์
 • lek.flourish@gmail.com