สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เอส วี พลาซ่า มอลล์
 • นายวิโรจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอนิเจอร์ คอมพิวเตอร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055-621477
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • สุโขทัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายวิโรจน์ บรรเจิดธนา
 • นายวิโรจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055-621477
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6880701
 • อีเมล์
 • virojb.sv@gmail.com