สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560500439052
 • ชื่อธุรกิจ
 • Lampang ban Benjarong
 • พงศ์ญพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเซรามิก - เบญจรงค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงศ์ญพัฒน์ ไชยวุฒิิ
 • พงศ์ญพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 085 1074545
 • อีเมล์
 • Pongyapat.chaiwat@gmail.com