สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • อ. 3982
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเจริญเวชอิมปอร์ต
 • สุกิจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณกับกระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุกิจ วงศ์เกษตรชัย
 • สุกิจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-6735944
 • อีเมล์
 • sukit-wong@yahoo.co.th