สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านไทย
 • นวลศรี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เวรสำอางค์ สบู่ เสื้อผ้า และสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นวลศรี พรหมไชยวงค์
 • นวลศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054318056
 • เบอร์มือถือ
 • 0813227880
 • อีเมล์
 • lp_ops@moc.go.th