สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมงคะนองนา
 • มานพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดสาร ข้าวไรซ์เบอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุทัยธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มานพ จงเขตกิจ
 • มานพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3043646
 • อีเมล์
 • mhongmong@gmail.com