สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านต้นตำรับ
 • ชัยวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านขายของฝาก และโรงงานผลิต น้ำสำรอง น้ำมังคุด สละลอยแก้ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP,HALAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยวุฒิ จาฏุพจน์
 • ชัยวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039418600
 • เบอร์มือถือ
 • 0890797709
 • อีเมล์
 • chaiyawut@msn.com