สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0565557000050
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทเดอะโคซีเนสท์ จำกัด
 • ณัฐธีร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โรงแรมและที่พัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ
 • ณัฐธีร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0965560665
 • อีเมล์
 • a.nattee@gmail.com