สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุเมธแผนโบราณ
 • สมเกียรติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สนมุนไพรแปรรูป สปา ยาเม็ต ยาแคปชูล น้ำมันนวด สปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043449143
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมเกียรติ ปันจันตา
 • สมเกียรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043449143
 • เบอร์มือถือ
 • 0817690554
 • อีเมล์
 • nankku@gmail.com