สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านวังดอกมะลิ
 • ปิยะศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ให้เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปิยะศักดิ์ ปัญญาแก้ว
 • ปิยะศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075-224209
 • เบอร์มือถือ
 • 087-2800926
 • อีเมล์
 • Kotchaon31472@gmail.com