สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1529900605067
 • ชื่อธุรกิจ
 • มีคุณ คอปอเรชั่น
 • ณิชารีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวกล้อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณิชารีย์ ศรีเนตร
 • ณิชารีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-8599896
 • อีเมล์
 • nichareekungking@gmail.com