สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3220100426789
 • ชื่อธุรกิจ
 • คัลเลอร์ เจมส์
 • ชาติชาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องเงินเเบบเรียบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.ผ.ช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาติชาย คันธี
 • ชาติชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 082-118-7696
 • อีเมล์
 • chatbsk@gmail.com