สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 04555580039
 • ชื่อธุรกิจ
 • บจ.กฤษณกรร์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด
 • รณวริทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • EU/NOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ร้อยเอ็ด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
 • รณวริทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • +66800468811
 • อีเมล์
 • dr.khit@gmail.com