สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เขตโสภณ ไนนทีน
 • เขตโสภณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร/ที่พัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เขตโสภณ มะพันธ์
 • เขตโสภณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816167386
 • เบอร์มือถือ
 • 0855635888
 • อีเมล์
 • nt19group@gmail.com