สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3560300831404
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกสมุนไพรปิยภัทร
 • ปิยภัทร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่ อย.562-00958-0001
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปิยภัทร แสงศรีจันทร์
 • ปิยภัทร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 054882116
 • เบอร์มือถือ
 • 0848469960
 • อีเมล์
 • piyaphat65@gmail.com