สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชรีพร ยอดฟ้า
 • ชรีพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของฝากของที่ระลึก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ชรีพร ยอดฟ้า
 • ชรีพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-0192826
 • เบอร์มือถือ
 • 083-0192826
 • อีเมล์
 • att_yodfar@hotmail.co.th