สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105556022321
 • ปิยะนุช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โมเดิร์น บิส เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 56210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0815659888
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปิยะนุช ธูปถมพงศ์
 • ปิยะนุช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815659888
 • เบอร์มือถือ
 • 0815659888
 • อีเมล์
 • piyanust@gmail.com