สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าวเพื่อสุขภาพ
 • ธนพล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวกล้องไรซ์บอรี่ ข้าวกล้องมะลิแดง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนพล เธอสระน้อย
 • ธนพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-8679603
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8633516
 • อีเมล์
 • t.thanaphon2511@gmail.com